Hoan nghênh bạn đến với D

Nào cùng dạo chơi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình D.

Chúng ta sẽ tóm tắt về sức mạnhsự truyền cảm của ngôn ngữ D với khả năng biên dịch trực tiếp mã nguồn sang mã máy hiệu quả.

D là gì?

D kết tinh hàng thập kỷ kinh nghiệm phát triển trình biên dịch ở các ngôn ngữ khác nhau. D có điều đặc biệt như

 • cấu trúc cấp cao với khả năng mô hình hóa tuyệt vời
 • hiệu năng cao, ngôn ngữ biên dịch
 • xác định kiểu tĩnh (static typing)
 • giao tiếp trực tiếp với API của hệ điều hành hay phần cứng
 • khả năng biên dịch nhanh chóng mã nguồn
 • một bộ phận của D với khả năng chống lỗi liên quan tới bộ nhớ (SafeD, memory-safe)
 • mã nguồn dễ hiểu, dễ bảo trì
 • giúp người học chiếm lĩnh từng bước (cú pháp giống C, tương tự với Java và vài ngôn ngữ khác)
 • tương thích với giao diện ứng dụng C đã biên dịch thành mã máy
 • tương thích (có giới hạn) với giao diện ứng dụng C++ đã biên dịch thành mã máy
 • triển khai nhiều ý niệm (mệnh lệnh theo thứ tự - imperative, cấu trúc - structured, hướng đối tượng - object oriented, đa hình tham số - generic, lập trình hàm thuần túy - functional programming purity, và ở mức mã máy - assembly)
 • có sẵn bộ dò lỗi (hợp đồng (contracts), kiểm định mức đơn vị (unittest))

... và thêm nhiều tính năng khác.

Giới thiệu về khúc dạo đầu

Mỗi mục kèm theo mã nguồn minh họa có thể sửa đổi được từ trình duyệt, và bạn có thể chạy thử bằng cách chọn Run hay nhấn phím Ctrl-enter.

Để chuyển tới lui giữa các mục, hãy chọn "< trước" hoặc "sau >" ở cuối trang, hoặc dùng các phím mũi tên trái, phải. Bạn có thể tới ngay mục cần xem nhờ menu phía trên.

Đóng góp

Bạn luôn có thể hoàn thiện tài liệu dạo đầu này bằng cách tham gia vào dự án https://github.com/dlang-tour trên Github. Bản dịch Việt ngữ có dự án riêng ở dlang-tour/vietnamese

rdmd playground.d