Cài đặt D

Có vài bộ biên dịch cho D, bao gồm DMD (Digital Mars D), LDC (dựa trên LLVM), và GDC (dựa trên GCC). Xem chi tiết thêm ở trang wiki.

Nếu bạn mới làm quen với D và không chắc về các lựa chọn, bạn có thể bắt đầu với DMD.

Tải và cài đặt

Trang tải về tóm tắt về các trình biên dịch khác nhau cho D; ở đó bạn tìm thấy các liên kết để tải về.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt D nhờ trình quản lý gói của hệ điều hành, hoặc dùng kịch bản cài đặt thích hợp cho các máy POSIX (Linux, FreeBSD, MacOS) không có quyền root.

Chỉnh trình soạn thảo

Bạn không cần IDE đặc biệt để làm việc với D, bởi hiếm khi mã nguồn D trở nên quá đồ sộ. Tất nhiên, hãy nói về IDE yêu thích của bạn và tìm xem hỗ trợ dành cho D nhé:

Một số IDE được thiết kế chỉ dành riêng cho D:

Xem nhiều hơn ở các trang EditorsIDE.

rdmd playground.d