Các bản dịch khác của khúc dạo đầu

Khúc dạo đầu về Dlang được dịch qua các ngôn ngữ khác:

Để đọc bảng tiếng Anh, hãy chọn "Next" hoặc phím mũi tên phải.

Chuyển ngôn ngữ khác

Bạn có thể xem thông tin trên dự án chuyển ngữ, hoặc báo trên GitHub để bắt đầu bản dịch mới.

rdmd playground.d