Menu

JSON REST Інтерфейс

Vibe.d дозволить вам швидко реалізувати веб-сервіс на основі JSON. Якщо ми хочемо отримати наступний JSON-об'єкт за допомогою HTTP-запиту, треба звернутися до /api/v1/chapters:

[
 {
  "title": "Hello",
  "id": 1,
  "sections": [
   {
    "title": "World",
    "id": 1
   }
  ]
 },
 {
  "title": "Advanced",
  "id": 2,
  "sections": []
 }
]

Спочатку слід визначити інтерфейс, який опише функцію getChapters() і D структури, які серіалізовані за принципом 1:1:

interface IRest
{
  struct Section {
    string title;
    int id;
  }
  struct Chapter {
    string title;
    int id;
    Section[] sections;
  }
  @path("/api/v1/chapters")
  Chapter[] getChapters();
}

Для фактичного заповнення структур даних, необхідно слідувати бізнес-логіці, запровадженій інтерфейсом:

class Rest: IRest {
  Chapter[] getChapters() {
   // заповнити
  }
}

Надсилаючи копію до URLRouter, ми реєструємо копію класу Rest і готово!

auto router = new URLRouter;
router.registerRestInterface(new Rest);

Vibe.d генератор REST інтерфейсу також підтримує запити POST, де дочірні модулі опублікованих JSON об'єктів зіставляються з параметрами функції.

На основі REST інтерфейсу можна створити клієнтський об'єкт REST, який прозоро відправляє запити з JSON об'єктами на сервер, використовуючи ті ж самі функції, що і на серверній стороні. Це вигідно тоді, коли код розподілений між клієнтом і сервером.

auto api = new RestInterfaceClient!IRest("http://127.0.0.1:8080/");
// відправляє GET /api/v1/chapters і десеріалізує
// відповідь у IRest.Chapter[]
auto chapters = api.getChapters();

rdmd playground.d