Menu

Керування потоком

Хід виконання програми можна контролювати за допомогою умовних операторів if та else:

if (a == 5) {
    writeln("Умова виконується");
} else if (a > 10) {
    writeln("Інша умова виконується");
} else {
    writeln("Нічого не виконується!");
}

Якщо блок if чи else містить лише одну інструкцію, фігурні дужки можуть бути опущені.

Для перевірки рівності змінних і їх порівняння D надає такі ж оператори, як C/C++ і Java:

  • == і != для перевірки рівності і нерівності
  • <, <=, > і >= для перевірки того, що значення менше (- і рівне) та більше (- і рівне)

Умови можна комбінувати, використовуючи оператори || (Логічне АБО) та && (логічне І).

У D також є конструкція switch..case, яка вибирає одну гілку виконання, в залежності від значення однієї змінної. switch працює з усіма основними типами, а також з рядками! Для цілих типів є можливість задавати діапазони, використавши синтаксис case START: .. case END:. Не забудьте ознайомитись з прикладом.

Додатково

Основні посилання

Додаткові посилання

rdmd playground.d