Menu

Імпорти та модулі

Навіть для написання найпростішої програми "hello world" на мові D необхідно використати імпорти. Інструкція import надає доступ до всіх публічних функцій та типів вказаного модуля.

Стандартна бібліотека Phobos знаходиться у пакеті std і посилатися на її модулі потрібно через import std.ІМ'Я_МОДУЛЯ.

За допомогою import Ви також можете вибірково імпортувати певні частини модуля:

import std.stdio : writeln, writefln;

Вибіркові імпорти можуть бути використані для поліпшення читабельності, зробивши більш очевидним, звідки походить певний метод, а також це спосіб запобігти конфліктів між функціями з однаковим ім'ям з різних модулів.

Інструкція import не обов'язково має знаходитись на початку вихідного файлу. Вона також може бути використана локально, всередині функцій, або у будь-якій iншій областi видимостi.

rdmd playground.d