Menu

opDispatch & opApply

Мова D дозволяє перевизначати такі оператори, як +, - або оператори виклику () для класів та структур. Ми трохи ближче познайомимось з двома спеціальними операторами для перевантаження opDispatch і opApply.

opDispatch

opDispatch може бути визначений як функція-член структури чи класу. Будь-який виклик до невизначеної функції-члену до цього типу передається до opDispatch разом із ім'ям такої невідомої функції, як параметр шаблону string. opDispatch є всеперехоплюючою функцією, яка забезпечує ще один рівень загального програмування, який повністю розраховується під час компіляції!

struct C {
  void callA(int i, int j) { ... }
  void callB(string s) { ... }
}
struct CallLogger(C) {
  C content;
  void opDispatch(string name, T...)(T vals) {
    writeln("called ", name);
    mixin("content." ~ name)(vals);
  }
}
CallLogger!C l;
l.callA(1, 2);
l.callB("ABC");

opApply

Альтернативний спосіб реалізації циклу foreach окрім визначеного користувачем діапазону, є реалізація opApply. Виконання ітерації з foreach для такого типу викликатиме перенавантажений оператор opApply зі спеціальним делегатом, як параметр:

class Tree {
  Tree lhs;
  Tree rhs;
  int opApply(int delegate(Tree) dg) {
    if (lhs && lhs.opApply(dg)) return 1;
    if (dg(this)) return 1;
    if (rhs && rhs.opApply(dg)) return 1;
    return 0;
  }
}
Tree tree = new Tree;
foreach(node; tree) {
  ...
}

Компілятор трансформує тіло foreach у спеціального делегата, який передаватиметься об'єкту. Його один і єдиний параметр міститиме поточне значення ітерації. Магічне повернення значення int повинно бути інтерпретовано і якщо воно не дорівнює 0, ітерацію потрібно зупинити.

Поглиблення

rdmd playground.d