Menu

Масиви

Є два типи масивів у D: статичні та динамічні. При доступі до масиву будь-якого типу є перевірка на вихiд за його межі (крім випадків, коли компілятор може довести що дана перевірка не потрібна). Якщо це станеться, виконання програми перерветься з повідомленням про помилку RangeError. Якщо ви сильні духом, то можете вимкнути перевiрку за допомогою опцiї компілятора -boundschecks=off. Це дозволить вам пришвидчити програму.

Статичнi масиви

Статичні масиви зберігаються у стеку, якщо вони оголошені всередині функції, або у статичній пам'яті в інших випадках. Вони мають фіксовану довжину, відому ще на етапі компіляції. Статичний тип масиву включає у себе фіксований розмір:

int[8] arr;

Типом arr є int[8]. Зверніть увагу, що розмір масиву вказаний за типом, а не після змінної, як це робиться у C/C++.

Динамiчнi масиви

Динамічні масиви зберігаються у купі і можуть бути розширенi або стиснутi під час виконання програми. Динамічний масив створюється за допомогою ключового слова new разом з вказанням довжини:

int size = 8; // run-time змінна
int[] arr = new int[size];

Типом arr є int[], який також зветься зрiзом (slice), про який поговоримо більш детально у наступному розділі. Багатовимірнi масиви можуть бути легко створені за допомогою синтаксису auto arr = new int[3][3].

Операції з масивами та їх властивості

Масиви можуть бути об'єднані за допомогою оператора конкатенації ~, який створить новий динамічний масив.

Математичні операції можуть застосовуватися до цілих масивів, використовуючи наступний синтакс c[] = а[] + b[], який, наприклад, додасть всі елементи a до b, тобто вийде c[0] = а[0] + b[0], c[1] = а[1] + b[1] і т.д. Крім того, можливе виконання операцій з цілим масивом та одним значенням:

a[] *= 2; // помножити всi елементи на 2
a[] %= 26; // значення по модулю 26 для всіх елементів а

Ці операції можуть бути оптимізовані компілятором таким чином, щоб задіяти спеціальні інструкції процесора, які завершать ці операції за один крок.

Як статичнi, так і динамічнi масиви мають властивість .length. Її можна лише читати у разі статичних масивів, а у разі динамічних масивів є можливість змінювати це значення, щоб динамічно змінювати розмір масиву. Властивість .dup створює копію масиву.

При індексації масиву за допомогою синтаксису arr[idx] спеціальний символ $ позначає довжину масиву. Наприклад, arr[$ - 1] посилається на останній елемент і є короткою формою запису arr[arr.length - 1].

Вправа

Завершіть функцію encrypt для розшифрування таємного повідомлення. Текст повинен бути зашифрований з використанням Шифру Цезаря (Caesar encryption), який зміщує символи в алфавіті, використовуючи певний індекс. Текст для шифрування містить тільки символи з діапазону а-z, що полегшує завдання.

Додатково

rdmd playground.d