Menu

Цикли

D має чотири конструкції для організації циклів.

1) while

Цикл while виконує блок коду, поки задана умова вірна:

while (умова) {
  foo();
}

2) do ... while

Цикл do .. while виконує блок коду, поки задана умова вірна, але на відміну від while тіло циклу виконується ще до того, як умова перевіриться вперше (тіло циклу виконається мінімум один раз).

do {
  foo();
} while (умова);

3) Класичний цикл for

Класичний цикл for відомий з мов C/C++ та Java, який включає ініціалізатор, умову циклу та оператор циклу:

for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  ...

4) foreach

Цикл foreach ми більш детально розглянемо у наступному розділі.

foreach (el; arr) {
  ...
}

Спеціальні ключові слова та мітки

Спеціальне ключове слово break негайно перериває поточний цикл. У вкладених циклах можна використовувати мітки для переривання будь-якого зовнішнього циклу:

outer: for (int i = 0; i < 10; ++i) {
  for (int j = 0; j < 5; ++j) {
    ...
    break outer;

Ключове слово continue запускає наступну ітерацію циклу.

Додатково

rdmd playground.d